19.04.2009

A-mennesketyranniet

Det er blitt forsket på fenomenet A og B-menneske.
Søvnrytmen vår reguleres av tre faktorer:
-hvor mange timer siden en sov sist
- døgnrytmen
-vaner/atferd

Forskning viser at døgnrytmen vår styres av såkalte klokkegener, altså er den genetisk og arvelig betinget.

Om morgenen våkner jeg som regel utvilt, glad, sulten og har lyst til å stå opp.
Spretter opp av sengen, ofte før vekkerklokken ringer, med masse energi for en ny dag.
Jeg er en av de 10-15 % irriterende A-menneskene.

Per3-genet hos B-mennesker er kortere enn hos A-mennesker, og styrer når man er programmert til å være våken.
  • 15-25% av befolkningen er B-mennesker og disse har et indre døgn på 25-27 timer. De har derfor en tendens til å forlenge døgnet. B-mennesker har lett for å holde seg våkne på kvelden, og gjør ofte dette, men sliter med å stå opp om morgenen.

  • 10-15 % av befolkningen er A-mennesker og har et indre døgn på ca.23 timer.

  • Resten er midt i mellom, de klarer å stå opp, men foretrekker å sove/slumre "bare litt til"

Hvis et B-menneske og et A-menneske går i seng på samme tid og står opp på samme tid, vil morgenen oppleves forskjellig, da A-menneskenes kroppstemperatur er høyere end B-menneskenes på dette tidspunkt. B-mennesket har derfor god grunn til å føle seg uopplagte, da det biologisk sett fortsatt er natt for B-mennesket. Disse forskjellene skyldes blant annet hormonene serotonin, kortisol og melatonin.


Dette var vel betryggende? Du er ikke lat. Du er ikke morgengretten. Du er bare "født sånn"! ;

Denne informasjonen fant jeg på nettsiden: http://www.bsamfunnet.com/ som drives av en interesseorganisasjon som kjemper for å tilrettelegge samfunnet for individuelle søvnvaner. De arbeider for et mer fleksibelt arbeidsmarked. Individets egen døgnrytme bør, så langt det er mulig, styre arbeidslivet for oss alle, mener de. De ønsker en bedre verden hvor man anerkjenner og respekterer forskjellige døgnrytmer, for på denne måten å kunne oppnå bedre livskvalitet, en mer produktiv arbeidsplass, samt store samfunnsøkonomiske besparelser som følge av at veier og offentlig rom ikke er fylt opp på samme tid.

Dersom du er B-menneske er det verdt å ta en titt! Vær med å frem dine rettigheter til å sove lenge om morningen!

Og jeg vil gjerne benytte anledningen til å si unnskyld til alle de jeg eventuelt har vekket alt for tidlig i forhold til deres døgnrytmer;ved fysisk risting, med frokost, musikk, roping og alt for godt humør for morgensure ; SORRY! Lillesøster, lillebror, mamma, familie, venner mm,; jeg forstår nå! det skal (nesten) ikke skje igjen :)

Solveig:)


Kilde: http://bsamfunnet.com/?cat=3 ,http://nn.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8gnrytme

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar