18.12.2009

Kreftspredning reduseres når sukker unngås

Flere grunner til å unngå sukker:
Ny forskning viser at ved å unngå inntak av glukose, som er sukker, kan friske lungeceller leve lengre, mens dødsraten til de farlige pre-kreft-lungecellene øker. Dette kan redusere både kreftspredningen og veksthastigheten.

Utdrag fra artikkelen:
ScienceDaily (Dec. 18, 2009) — Researchers from the University of Alabama at Birmingham (UAB) have discovered that restricting consumption of glucose, the most common dietary sugar, can extend the life of healthy human-lung cells and speed the death of precancerous human-lung cells, reducing cancer's spread and growth rate.

Forskerne vokste både normale celler og kreftceller i laboratoriet, og utførte ulike tester på dem mens de undersøkte veksten og påvirkningen på genmaterialet. Det var spesielt to gener som utmerket seg; to nøkkelgener responderte spesielt på glukose-restriksjonen. Det første genet, telomerase, koder for et kjempeviktig enzym som gir celler evnen til å dele seg. Det andre genet, p16, koder for et velkjent anti-kreft protein. Motsatte effekter ble funnet i normale friske celler i forhold til kreftcellene. Med tilgang på sukker vokste kreftcellene raskere, og delte seg hyppigere. Dette er ikke positivt og fører til utviklingen av kreft og kreftsvulster.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar