13.12.2009

Nutrigenomics- nutrigenetics


Hva var det du skulle studere nå igjen? Det er ikke lett å følge med på alt, så her kommer en liten forklaring:


«Nutritional genomics» er studiet av næringsstoff-gen- interaksjoner og effekten disse har på helsen. 
Dette inkluderer hvordan kosthold og mat påvirker måten gener uttrykkes, effekten på gener og hvordan kroppen bruker næringsstoffene, og effekten av næringsstoffene på et molekylære prosesser i kroppen. Dette en en vitenskap som søker etter å hjelpe folk å bedre sin egen helse, ved å studere hvordan gener påvirker responser hos genetisk like individer på ulike matvarer. Kunnskap om disse interaksjonene eller variasjonene, kan brukes i «nutrigenetics» for å forbedre de kostholdsrådene som blir gitt til populasjoner, eller for å «spesial-komponere» kosthold for enkeltindivider.
Forskerne søker etter å identifisere de næringsmessige faktorene som gir størst påvirkning på hver enkelt individ, og som kan optimalisere hver enkelt persons helse, etter hvilken variant personen har av et gen.
Nutrigenomics og nutrigenetics brukes litt om hverandre, men tradisjonelt har de to navnene ulik betydning. Nutrigenetics fokuserer på enkle genvariasjoner og hvordan næringsstoffer påvirker disse, fokuserer nutrigenomics på hvordan næringsstoffer og forbindelser påvirker genutrykket av flere gener, proteiner og metabolitter. 


Studerer:
Genetics
Mekanismene for arv av gener og spesifikke trekk;
hvordan trekk er forskjellige på grunn av arvelige faktorer.
Genomics
Hvilke gener og proteiner som er aktivert ved ulike situasjoner
Nutrigenetics
Hvordan komponenter i kostholdet påvirker individer forskjellig på grunn av genetiske variasjoner. Søker etter de komponentene som påvirker et individ best mulig i forhold til helse og sykdom, basert på de genetiske variasjonene.
Nutrigenomics
Effekten av bioaktive komponenter i kostholdet og uttrykket av gener (genomet), proteiner (proteomet), og metabolitter (metabolomet). 

Nutritional genomics kan brukes til å oppdage hvilke molekylære faktorer i kosten og relaterte metabolske interaksjoner har både en direkte og en indirekte på spesifikk genregulering og genuttrykk. Forskning tyder på at for eksempel vitaminer kan reagere med andre regulatoriske nettverk- som vevspesifikke eller hormonelle faktorer, og også fett eller karbohydrater-for å regulere genuttrykket. 
Så vet dere det!
Solveig :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar