02.02.2010

Magnesium øker hjernekapasiteten

Magnesium Supplement Helps Boost Brainpower

ScienceDaily (Feb. 2, 2010) — New research finds that an increase in brain magnesium improves learning and memory in young and old rats. The study, published in the January 28th issue of the journal Neuron, suggests that increasing magnesium intake may be a valid strategy to enhance cognitive abilities and supports speculation that inadequate levels of magnesium impair cognitive function, leading to faster deterioration of memory in aging humans.

Denne nye studien sier at økte nivåer av magnesium i hjernen forbedrer evnen til læring og hukommelse. Kosten kan ha en enorm effekt på hjernekapasiteten og hjernefunksjonen. Ved å identifisere komponenter i kostholdes som har positiv innflytelse på synapser, som er der kommunikasjonen mellom nevronene, hjernecellene,skje, kan dette være med på å øke læreevnen og forebygge nedsatte kognitive evner med alderen og ved sykdom. 
Professor Guosong Liu, Director of the Center for Learning and Memory at Tsinghua University in Beijing, China, ledet studien som undersøkte om økte nivåer av kotstilskuddet magnesium kunne øke hjernekapasiteten til rotter."Magnesium er essensielt for at mange vev i kroppen skal kunne fungere skikkelig, inkludert hjernen." Forskerne fant ut at økte nivåer av magnesium i hjernen økte mange forskjellige former for læring og hukommelse, både i unge og gamle rotter.
Cellulære forandringer som skjedde var blant annet flere funksjonelle synapser, viktige signal molekyler ble aktivert, og langsiktige synaptiske prosesser som er nødvendige for læring og hukommelse.

Magnesium (Mg) er et mineral som fungerer som en kofaktor for mange enzymer, er viktig for forbrenning av karbohydrat og regulering av nerve- og muskelaktivitet.
Magnesium inngår som ko-faktor i over 300 enzymer som deltar i kroppens energiomsetning, dannelsen av nye proteiner og nukleinsyre-stoffskifte. Ut over dette spiller magnesium også en viktig rolle ved overføring av nerveimpulser til muskler og ved hjertets impulsledning.
Magnesium er altså en nødvendighet for at kroppens stoffskifte, og dessuten muskler og hjerte, skal fungere normalt. Magnesium er det fjerde mest alminnelige stoff i kroppen. Kroppen inneholder omkring 25 gram magnesium. Halvparten finnes i bein, og den andre halvparten er fordelt på muskler og annet bløtvev. Magnesium finnes i grønne bladgrønnsaker, nøtter, banan, mørk sjokolade, kaffe, og mineraltilskudd er spesielt rike på magnesium. Meieriprodukter, kjøtt, skalldyr og fisk er også viktige kilder.

Tegn på magnesiummangel kan minne om de symptomene som  oppstår ved kaliummangel, det vil si neurale forstyrrelser, som for eksempel skjelving, muskelsvakhet, kramper og mentale forstyrrelser. Andre tegn kan være nedsatt appetitt, kvalme og tretthet. Forskerne tror at magnesium-mangel kan ha negativ effekt på hjernekapasiteten.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar