13.10.2010

Lys om natten kan føre til vektøkning


Ny studie fant at vedvarende lyseksponering sent om kvelden eller om natten kan føre til vektøkning. Og denne vektøkninen skjedde selv uten å endre mengden fysisk aktivitet eller ved å spise mer mat, ifølge ny forskning på mus.

Forskerne fant at mus eksponert for relativt svakt lys om natten over åtte uker hadde en  kroppsmasse økning på om lag 50 prosent mer enn andre mus som hadde standard lyse og mørke perioder.

Selv om det var noen forskjeller i aktivitetsnivå eller daglig inntak av mat, ble musene som levde med lys på kvelden fetere enn de andre. Studien ble gjort av Laura Fonken, professor i nevrovitenskap ved Ohio State University .

Dersom musene ikke er mindre aktive eller spiser mer, hva er det da som forårsaker den større vektøkningen ? 
Resultatene tyder for eksempel på at mus som bor med lys om natten spiser til tider de normalt ikke ville.
I en annen studie der mus ble eksponert for lys om natten - men der de kun hadde mat tilgjengeligheten begrenset til normal spisetider – gikk ikke mer opp i vekt enn det musene i en vanlig lys og mørke setting gjorde.

Hvis disse resultatene blir bekreftet også hos mennesker, vil det tyde på at kveldsspising kan være en spesiell risikofaktor for fedme, sier Nelson.

I studien ble mus plassert i en av tre forhold: 24 timer med konstant lys, en standard lys og mørke periode (16 timer lys ved 150 lux, 8 timer mørke), eller 16 timer med dagslys og 8 timer i dimmet lys (ca 5 lux lys).
Forskerne målte deretter hvor mye mat musene spiste hver dag. De målte også hvor mye de beveget seg rundt burene sine hver dag via en infrarød stråle som krysset systemet. Kroppsmassen ble beregnet hver uke.
Resultatene viste at sammenlignet med mus som hadde standard lys og mørke perioder, de som levde i svakt lys om natten viste signifikant høyere økning i kroppsmasseindeks, som begynte allerede i den første uken av studiet og fortsatte.
Ved slutten av forsøket hadde lys-om-natten musene fått ca 12 gram ekstra kroppsmasse, mot 8 gram for de som var i standard lys og mørke perioder. Mus i konstant sterkt lys hadde også fått mer vektøkning enn de i standard lys og mørke perioder, men det svake lyset-om-natten musene er en bedre sammenligninger til den lyseksponering som vi mennesker vanligvis får. Den svakt lys-om-nattene gruppen av mus viste også høyere nivåer av epidemalt fett, og nedsatt glukosetoleranse - en markør for pre-diabetes.

Selv om det svake lyset-om-natten musene ikke spiste mer enn andre, gjorde de endringer om når de spiste. Disse musene er nattdyr så de ville normalt spise betydelig mer mat om natten. Men de svake lyset-om-natten musene spiste 55 prosent av maten sin i løpet av dagslys timer, mot bare 36 prosent i mus som bodde i en standard lys og mørke perioder.
Funnene viste at nivåene av kortisol, et stress hormon, ikke var signifikant forskjellige i svakt lys-om-natten musene sammenlignet med de som bor i en standard lys og mørke perioder.

Det er et viktig resultat fordi kortisol har vært knyttet til endringer i stoffskiftet. Dette viser at det trenger ikke å være endringer i kortisolnivåer for å få endringer i stoffskiftet i mus.

Så hvordan kan lys om natten føre til endringer i stoffskiftet? 
Forskerne tror at lyset kan forstyrre nivåene av hormonet melatonin, som er involvert i metabolismen. I tillegg kan det forstyrre uttrykket av de biologiske klokkegenene, noe som bidrar til å kontrollere når dyrene spiser og når de er aktive.

Totalt sett viser funnene en annen mulig årsak til fedmeepidemien i de vestlige land.
Lys på kvelden er en miljøfaktor som kan bidra til fedmeepidemien på måter som folk ikke forventer. Det er vist at fedme er korrelert med en rekke faktorer, inkludert omfanget av lyseksponering om natten. Forskerne har for eksempel identifisert langvarig bruk av datamaskin og TV-titting som fedme risikofaktorer, men har fokusert på hvordan de er forbundet med mangel på fysisk aktivitet. Det kan være at personer som bruker datamaskinen og ser mye på TV om natten kan spise til feil tider, som kan forstyrre deres metabolisme. Å opprettholde kroppsvekten krever selvsagt å holde kaloriinntaket lav og fysisk aktiviteten høy, men dette miljømessig faktor kan forklare hvorfor noen mennesker som opprettholde god energibalanse fortsatt opp i vekt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar