16.10.2010

Trening øker fettnedbrytende enzymerLeste nylig en forskningsartikkel  fra Journal of Physiology: The effect of exercise training on hormone-sensitive lipase in rat intra-abdominal adipose tissue and muscle
Her er hovedpunktene fra artikkelen: 
 
Metabolismen i fettvevet, adipose tissue, er regulert både hormonelt og av det sympatiske nervesystemet. Det hastighetsbegrensende trinnet i nedbryting av fettvev, lipolyse, er kontrollert av enzymet hormon-sensitiv lipase (HSL), som katalyserer hydrolysering av triglyserider til monoglyceride og to fettsyre-molekyler.
Et annet enzym, en monoglyceride lipase, kutter av det tredje fettsyre-molekylet.  
Det er generelt akseptert at HSL er regulert akutt ved fosforylering-defosforylering, hovedsakelig via β-adrenergen aktivering av cAMP-avhengige protein kinase. Det har blitt vist at det intra-abdominale fettvevet viser et høyere adrenalin-stimulert lipolyse in vivo i trente rotter sammenlignet med utrente rotter. I samsvar med dette ble det funnet at fysisk trening øker in vitro responsen til parametrial, epididymal og periumbilical adipocytter og adrenalin i vitro. Disse funnene ble tilskrevet tilpasninger i post-reseptor mekanismer. Forbedret cAMP-produksjon kan være involvert i denne tilpasningen, men en forbedret HSL aktivering har ikke blitt vist. Det er heller ikke kjent om fysisk trening kan modulere protein konsentrasjon og total aktivitet av HSL i intra-abdominale fettvevet. Det er viktig å fylle disse hullene i den eksisterende kunnskap for å styrke anbefalingen for fysisk trening i behandlingen av sykdommer forbundet med visceral fedme (f.eks hjerte-og karsykdommer og ikke-insulinavhengig diabetes).


Nylig har det vist seg at HSL er også til stede i skjelettmuskulatur. Som i fettvevet er HSL aktivitet i skjelettmuskulaturen stimulert av adrenalin via β-adrenerge aktivering av cAMP-avhengige protein kinase. Under trening er det en større uttømming av intramuskulær triglycerid- konsentrasjon i trente muskler sammenlignet med utrente muskler til tross for eksistensen av lavere plasma adrenalin konsentrasjoner i trente muskler. Dette kan bety en økning i mengden, eller følsomhet for stimulering av adrenalin i HSL i trente muskler sammenlignet med utrente muskler. 
 De viktigste funnene i denne studien var at fysisk trening øker både den totale -og den adrenalin-stimulerte HSL- aktiviteten i det intra-abdominale fettvevet. Andre studier har vist en økning i både mitokondriell enzymaktivitet og konsentrasjonen av glukose transportøren GLUT4 i adipocytter hos rotter etter trening. Disse tilpasningene er de samme som forekommer i rottenes skjelettmuskler som svar på tilpasningen.   
Dette betyr at en selektiv adipocytt- tilpasning, via å endre den totale aktiviteten og mengden av HSL protein, selve nøkkelenzymet i adipocytt-funksjonen, kan bli påvirket av langvarig utholdenhetstrening.

1 kommentar:

  1. Jøøs, sluttet å blogge solveig?
    Trenger litt info om triglyserider og hva deres funksjon i kroppen er?
    Dette er noe du kan eller?

    SvarSlett