12.04.2011

Optimal fettforbrenning

Fant noen gode artikler på trening.no. Her kommer noen utdrag fra: optimal fettforbrenning:

"Fettforbrenning er en nøkkelfaktor for å redusere fettmassen på kroppen og dette medfører økt fokus på hvordan vi best mulig kan øke kroppens evne til å bruke fett som energikilde. På kort sikt er det lite vi kan gjøre med trening og fysisk aktivitet for å øke kroppes fettforbrenning. De kortvarige effektene vi får blir som oftest nøytralisert over en 24 timers periode. Langtidseffekten av trening er best for utholdenhetstrening som øker kroppens fettforbrenningsevne, mens effekten av styrketrening er mer usikker og mest sannsynlig ikke av særlig størrelse til å bidra på fettbalansen.""Fettforbrenning er en nødvendig del for at vi mennesker skal kunne redusere fettmassen på kroppen. Fettmengden vi har på kroppen blir kontinuerlig regulert via fettbalansen som er forholdet mellom fettforbrenning og fettlagring. Fettforbrenningen varierer en del mellom individer, men kan påvirkes gjennom trening og kosthold. Mange myter eksisterer om hvordan du skal øke fettforbrenningen, men ikke alle holder det de lover."


"Den økte fettforbrenningen en ser ved økt intensitet kommer hovedsakelig av økt tilgang på frie fettsyrer, som igjen er et resultat av økt mobilisering av fett fra fettvev og økt blodstrøm til fettvev og muskler. Ved overgang fra moderat til høy intensitet blir blodstrøm til fettvevet lavere, og dette i kombinasjon med redusert aktivitet av nøkkelenzymer, medfører at musklene får mindre fett å forbrenne. Resultatet blir at vi ikke kan forbrenne like mye fett i gram pr minutt på høy intensitet som på moderat intensitet. De fleste studier viser en økt fettforbrenning rett etter styrketrening. En studie har vist en høyere fettforbrenning hele 43 timer etter en styrketreningsøkt.

Optimal fettforbrenning Del 1 - Trening:

http://www.trening.no/treningstips/3623.o2

"Inntak av karbohydrater har vist seg å redusere fettforbrenningen. Reduksjonen forekommer både i hvile og under trening. En studie av Achten og Jeukendrup (1) viste at den maksimale evnen til å forbrenne fett sank med hele 23 % etter inntak av karbohydrater 45 minutt før trening. De viste i tillegg at karbohydratinntak før trening gjorde at intensiteten hvor fatmax ble oppnådd ble lavere (60 vs 52 % av VO2max). Ved trening på høy intensitet (> 80 % av maksimal hjertefrekvens) får derimot karbohydratinntaket ingen innvirkning på fettforbrenningen."

"Fett er ikke ett fett (for å bruke en gammel klisjé), og et spørsmål er hvorvidt type fett i kostholdet spiller en rolle for fettforbrenningen. Jones og hans forskningsteam viste tidlig at en økt umettet:mettet fett ratio gav tendenser til økt fettforbrenning (43, 44), men resultatene ble ikke statistisk signifikant. På fagspråket betyr det at det ikke var noen forskjell. Likevel har en senere studie vist at et måltid med høyt innhold av umettet fett gav høyere fettforbrenning i etterkant av måltidet, enn et måltid med høyt innhold av mettet fett.

"Grønn te eller grønn te ekstrakt er det tilskuddet som er mest reklamert for i forhold til å øke fettforbrenningen. Det hele stammer i stor grad fra en studie utført av Dulloo og hans forskningsteam i 1999 (4). De fant at inntak av grønn te ekstrakt økte fettforbrenningen med hele 33 %. Bare noen få studier har i etterkant har vist den samme positive effekten av grønn te (5-7) mens de fleste studier viser ingen effekt av grønn te ekstrakt på fettforbrenningen"

"Koffein kan påvirker både muskelceller, fettceller og nerveceller indirekte gjennom økt aktivering av enzymet adenylate cyclase, som igjen øker dannelsen av cyclic adenosine monophosphate (cAMP) fra ATP (2). I tillegg hemmer koffein enzymet phosphodiesterase som vanligvis reduserer dannelsen av cAMP (Westerterp-Plantenga 2010).  Denne påvirkningen kan gi en økt mobilisering av fettvev fra fettlagrene våre.  Økt mobilisering av fett betyr ikke nødvendigvis økt fettforbrenning, og de fleste studier finner ingen forandring i fettforbrenning ved inntak av koffein. I de tilfeller en finner økt fettforbrenning er dette i hvile (3) og etter en avvenningsperiode fra koffeininntak (6). Under trening har koffein ingen effekt på fettforbrenningen (29,30). Det er dermed liten grunn til å anbefale bruk av koffein eller koffeinholdige drikker for å øke kroppens evne til å forbrenne fett."

Optimal fettforbrenning Del 2 - Kosthold
http://www.trening.no/kosthold/3634.o2.html


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar