13.04.2011

Optimalt inntak av protein - link!

/Robert Eilertsen, (www.fitnessbloggen.no) anbefaler et proteininntak på:"Slik jeg ser det, bør behovet avhenge av en rekke faktorer:
  • Alder, kjønn, vekt, målsetting 
  • Treningsstatus
  • Type trening, intensitet og mengde
  • Overskudd eller underskudd av energi (herunder metthetsfølelse, forbrenning, etc)
Å se isolert sett på hvilken dose som gir størst muskeloppbyggende effekt, ekskluderer alle andre relevante faktorer, som påvirker behovet. Dette er etter mitt syn den største feilen ernæringsfysiologer og andre eksperter gjør."
http://fitnessbloggen.no/blogg/2011/4/11/dette-er-det-optimale-inntaket-av-protein/ 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar