16.04.2011

Sunt vekttap krever både trening og diett - linker

Denne studien kom ut denne uken, og viser at for sunt og varig vekttap er det ikke nok å trene, men også å endre kostholdet og innta mindre kalorier enn du forbruker.

"Conclution: These findings suggest that a combination of weight loss and exercise provides greater improvement in physical function than either intervention alone."Forskning.no kommenterer : Sunt vekttap krever både trening og diett: 


"Trening alene gjør deg ikke slank. På slankekur risikerer du svakere fysikk, hvis du ikke trener i tillegg. Diett og trening må kombineres hvis kuren skal bli vellykket. En ny studie publisert i New England Journal of Medicine viser at det beste våpenet i kampen mot kiloene er å kombinere salaten med joggesko. 107 personer på 65 år eller mer ble delt i fire grupper. Én gruppe ble satt til å trene, én gruppe ble satt på diett, én gruppe ble satt i gang med både trening og diett, og en fjerde gruppe virket som kontrollgruppe. Gruppen som både trente og spiste annerledes, fikk klart de beste resultatene; et vekttap på ti kilo etter et år, en generelt forbedret fysisk tilstand, sterkere fysikk, høyere oksygenopptak og sterkere knokler. Det er ikke overraskende at kombinasjonen av trening og diett gir en så dramatisk virkning. Det er etter hvert solid dokumentasjon for at en kombinasjon av trening og diett virker best.Det sier instituttleder Arne Astrup, som forsker på overvekt og kosthold ved LIFE, Københavns Universitet i Danmark."

Espen Rostrup har også omtalt studien, se her:

http://espenrostrup.com/2011/04/13/studie-trening-diett-best/ 

"I denne studien, nylig publisert i New England Journal of Medicine, ble 107 personer over 65 år med fedme inkludert i en studie for å finne mer ut av dette og randomisert til:

1) kontrollgruppe
2) vektreduksjonsgruppe (diett)
3) vektreduksjon + trening
4) kun trening
Deltakeren ble fulgt opp etter 1 år. Resultatet ble vurdert med en fysisk funksjonstest, men man undersøkte også kroppssammensetning, bentetthet, spesifikke fysiske funksjoner og livskvalitet.
Dietten som valgt i studien var en standard lavkaloridiett med 500-750 kcal kaloridefisitt og ca 1 g protein per kg kroppsvekt per dag. Treningen ble gjort i grupper, 90 minutter tre ganger i uken, med en kombinasjon av styrketrening og kondisjonstrening. Intensiteten  begynte på 65% maks puls og økte etterhvert til mellom 70 % og 85 %.
Kontrollgruppen: Liten endring i oksygenopptak eller vekt ( -0,1 kg). Opp 1,2 kg i fett og ned 0,8 kg i fettfri masse.
Diettgruppe: Opp 1,7 ml/kg/min i oksygenopptak. Ned 9,7 kg i vekt med en reduksjon på 7,1 kg i fett og ned 3,2 kg i fettfri masse.
Treningsgruppen: Opp 1,4 ml/kg/min i oksygenopptak. Ned 0,5 kg i vekt, men en økning på 1,3 kg i fettfri masse og en reduksjon på 1,8 kg fett.
Trening + Diett: Opp hele 3,1 ml/kg/min (fra 17,3 i utgangspunktet). Ned 8,6 kg i vekt og med en nedgang på 1,8 kg i fettfri masse og 6,3 fett.
Gruppen med trening og diett kom best ut i både fysisk funksjonstesting (styrke, balanse, hastighet og koordinasjon) og funksjonell status (spørreskjema). Alle de tre intervensjonsgruppene rapporterte bedret livskvalitet (poengsystem med bruk av SF-36), men stigningen var størst (+ 15 %) i gruppen som både trente og fikk diett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar