04.03.2009

Jakten på lykke


Lykke er, av definisjon, en dyp følelse av glede, tilfredshet og harmoni. Det innebærer å leve et meningsfyllt liv, få brukt sine evner, bestemme over egen tid, og det å leve med positive tanker om seg selv og andre.
I psykologien har man tradisjonelt forsket på sykdommer, stress, utbrenthet osv., for å finne ut hva som var mekanismene bak problemene, og tanken har vært å gjøre folk friske ved å fjerne/redusere de negative faktorene. Men det positive og negative er ikke det motsatte av hverandre, og ved å fjerne de negative faktorene kommer en jo bare til null. Det betyr ikke at mennesket fungerer godt.

Derfor har det vokst frem en ny gren innen psykologien; Positiv psykologi. Her spør en heller hva som er fellestrekkene med personer som gjør det bra, er lykkelige og klarer seg, på tross av vanskeligheter og utfordringer. Dette er utrolig spennende, og resultatene som har kommet frem er også verdt å ta med seg! På NTNU skrives det nå rene doktorgrader om feltet.

Noen av hovedtrekkene forskere på Positive psychology center i Uni.of.Pensylvania har funnet ut er:
 • Folk som regelmessig uttrykker takknemlighet, har bedre helse, føler seg bedre og oppnår målene sine lettere.
 • Optimistiske mennesker gjør det bedre på arbeid, skole og i sport, og har et bedre forhold til menneskene rundt seg.
 • Lykke er ikke sterkt knyttet til rikdom. Så lenge en har nok midler til å dekke basale behov og kan leve komfortabelt vil ikke ekstra rikdom gjøre deg lykkeligere.
 • Jakten, og arbeidet mot andre mål enn lykke gjør oss lykkelige. Ved å jobbe hardt mot et mål , og gjøre fremgang til det punktet at en føler målet kan oppnås, vil en aktivere positive følelser, og hemme negative følelser som frykt og depressjon.
 • Generøsitet gir ekte lykke, og det å hjelpe andre er koblet til økt glede fordi det gir livet mer mening.
 • For mange muligheter stresser oss og gjør oss mindre tilfredse med det vi bestemmer oss for. "the paradox of choice" sier at ved å ha for mange valgmuligheter vil vi tenke og undre om alle de sjansene vi mistet.
 • Tilstedeværelse og refleksjon over livet , med nysgjerrighet og en åpen holdning over dine følelser istedet for å dømme dem, er et sterkt virkemiddel for å frembringe lykkefølelse.
 • Se rundt deg, ta deg tid til å somle, se på naturen og hvor fint det er ute. Naturopplevelser er knyttet til lykke.
 • Leger med positive følelser har en tendens til å stille riktigere diagnoser. (altså,velg den legen som smiler :) )

Men lykke er ikke en noe en får ved å rømme fra smerte og negative følelser. Lykke og tilfredshet ville vært meningsløse begreper hvis en ikke hadde nedstemthet; Uten kontrasten av mørke, finnes ikke lys. ;)

De beste rådene de kommer med for å bli lykkelige er :

 • Å bestemme seg for å ha et positivt syn på livet.
 • Se glasset som halvfullt, og se muligheter i det som først ser ut som et problem. Utfordringer fører som regel noe bra med seg, og de har funnet ut at ting er som regel aldri så dårlige- eller gode- som vi forventer.
 • Skriv ned én positiv ting hver dag, finn ut hva det er som eventuelt trekker deg ned ; gå inn for å fikse det. En dårlig vane tar for eksempel kun 30 dager å vende.

 • Hjelp andre, smil, gi komplimanger ; den du gir komplimanger til vil da prøve å leve opp til dine forventinger
 • Slutt å tenk at gresset er grønnere på den andre siden. Ikke jakt på lykken, men kjenn at du har den her og nå.

Å ha lykke/være lykkelig, er ikke noe statisk, men et hele tiden pågående personlig eksperiment. Lev i øyeblikket! Og ha en ellers fin dag!
Kilde: Psychology Today;Feb 2009,

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar