02.12.2010

Unngå influensa med D-vitamin

Influensa er en typisk vintersykdom, som gjerne eksploderer i utbredelse i tidsrommet desember til mars. Det er neppe tilfeldig at kroppens egenproduksjon av vitamin D3 i denne perioden er helt fraværende, og at statistiske undersøkelser viser at blodkonsentrasjonen av vitaminet da er på sitt laveste.
Behovet for vitamin D avhenger av alder, breddegrad, årstid, hudtype, kroppsvekt og nåværende D-vitaminstatus. Tre muligheter eksisterer for å motvirke D-vitaminmangel: sollys, kunstig UVB-lys og kosttilskudd av vitamin D3. Et naturlig kosthold forsyner minimalt med vitamin D.

Selv om regelmessig tilskudd av anbefalt dagsdose (10 mcg) med vitamin D, f.eks.
fra tran, vil hjelpe litt, er det ikke tilstrekkelig til å forebygge mangel om vinteren,oglangt
fra nok til å vedlikeholde sommernivåer.Vitamin D lages i huden når UVB-stråler fra solskinn treffer huden. Mellom oktober og mars er solstrålingen for svak til at man får produsert vitamin D. Dette skaper en syklisk
variasjon i blodkonsentrasjonen av vitamin D. Influensa forekommer når D-vitaminverdiene er lave. Forskere har sett at mangel på sollys (med UVB-stråler) er en sterkere markør for influensa enn utbredelse av viruset.

Se dette tidligere innlegget om hvorfor du trenger D-vitamin:
D-vitamin er også svært viktig for det medfødte immunforsvaret.
Vitamin D fungerer som en modulator for immunforsvaret ved å stimulere makrofagene (viktige immunforsvarsceller) til å slippe løs mindre betennelsesfremmende substanser. Vitamin D-mangel kan til og med motvirke modningen av disse viktige cellene. Minst tre uavhengige forskergrupper har vist at vitamin D stimulerer produksjonen av et stoff som kalles AMP (antimikrobielle peptider) i flere ulike typer immunceller. Dette «kroppens eget antibiotikum» motvirker blant annet mikrober og virus, deriblant influensavirus. AMP blir også utskilt i celler i både øvre og nedre luftveier, der de spiller en viktig rolle i å motvirke lunge- og luftveislidelser.

Det medfødte immunforsvaret kan slik gi immunitet mot virus selv om man ikke har blitt infisert tidligere eller har antistoffer mot dem, siden D-vitamin styrker kroppens førstelinjeforsvar og får kroppen til å produsere “anti-mikrobielle peptider”. Disse skilles ut umiddelbart og ødelegger invaderende virus, bakterier og sopp direkte. De har blitt vist å inaktivere influensavirus og er viktige i beskyttelsen av luftveiene.


De fleste celler i kroppen har reseptorer for vitamin D, som betyr at dette vitaminet kan kommunisere i mesteparten av kroppen. Cellene bruker vitamin D direkte til å regulere genene, som gjør dette vitaminet til en svært sterk aktør.

Eksponering av huden for UV-stråling til den får lys rosafarge bedrer egenskaper til
immunforsvaret.En studie som undersøkte effekten av UV-stråling på idrettsutøvere, viste
at kontrollgruppen hadde 50 % flere virale luftveisinfeksjoner,300 % flere fraværsdager og
30 % lengre varighet av sykdommen sammenlignet med personene som fikk UVB-stråling.Solstråling som gir D-vitaminproduksjon i huden virker altså beskyttende.

D-vitaminmangel er svært vanlig, særlig om vinteren.Nordiske myndigheter anbefaler at
vitamin D-konsentrasjonen i blodet er 50 nmol/l eller høyere.Cirka 2 av 5 i Norden har
verdier lavere enn dette.Nyere forskning tyder på at mangel opptrer allerede ved 75 nmol/
L, høyere enn man tidligere har antatt.Tall fra USA viser at hele 9 av 10 ligger under
optimale blodverdier (100-150 nmol/L) om vinteren.

MAT og HELSE: Vitamin D er dønn nødvendig
 http://www.frisksomenfisk.no/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar