15.03.2010

Omega- 3 og telomerlengde

Omega 3 fettsyrer har jeg skrevet om før, men her kommer en oppsummering og litt ny forskning:

De viktigste Omega-3 fettsyrene er docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA) Disse flerumettede fettsyrene har flere positive effekter på kroppen, genene og helsen din. 
For eksempel: 

* viktig for blodtrykket, ettersom omega-3-fettsyrer får blodårene til å slappe av.
* demper betennelse i kroppen. 
* viktig for immunforsvaret og for vekst
* barn med lærevansker får hjelp av omega 3, de lærer fortere og fokuserer bedre. Forskning viser at intelligens kan øke med 6-9 poeng.
 *Omega 3 mangel hos mødre kan føre til at de føder barn med lærevansker.
* bedrer depresjon og humør, god effekt ved schizofreni og ADHD.
* bedrer kognitiv funksjon ved Alzheimer's sykdom og senil demens.
  *Multippel sklerose og Parkinson's sykdom responderer positivt på omega 3.
* tømning av omega-3 lagrene under svangerskap er en av de viktigste årsakene bak svangerskapsdepresjon.

Menneskekroppen kan ikke danne omega-3-fettsyrer selv, men den kan syntetisere alle de nødvendige omega-3-fettsyrene ut i fra den simple omega-3-fettsyren alfalinolsyre. Derfor er alfalinolsyre en essensiell fettsyre som skal inntas med i kostholdet. De andre omega-3-fettsyrene som kan syntetiseres fra alfalinolsyre eller inntas via kostholdet, kalles også iblant for essensielle fettsyrer. Når du spiser fet fisk blir en del av Omega-3 fettsyrene bygd inn i kroppens celler, hvor de virker som en beskyttelse for blant annet vårt hjerte- og karsystem.

Nå har en ny studie vist at fiskeoljene er assosiert med raten telomerer forkortes. 

(January 20, 2010 issue of the Journal of the American Medical Association, Dr. Ramin Farzaneh-Far et al).

Telomer- forkortelse?  Telomerer finnes på endene til kromosomene i cellene våre. På kromosomene finnes genene, og raten av telomer-forkortelse avgjør hvor mange ganger en celle kan dele seg. Den avgjør altså livslengden til cellen. I studien med 608 personer med ulike sykdommer og friske, så de at de med lavest omega-3 nivåer i kroppen hadde raskest rate av forkortelse på telomerene. Det vil si at de hadde celler som "døde" før de med høyere nivå av omega 3. Dette er den første studien som viser at en komponent i kosten har så dramatiske effekter på telomerene, som finnes på kromosomene som finnes i nukleus, cellekjernen, inni cellen. Vi har millioner av celler i kroppen, og et lengre celleliv kan bety at sykdommer ikke utvikles, og at en eldes senere.  Omega 3- indeksen, som er prosent fettsyrer i blodet, kan være nyttige i analyser av risiko for sykdom og prognoser ved sykdom. 

Få opp din egen omega- 3- indeks:
Spis fisk! Makrell, laks, sild, kveite, torskelever osv.
Ta Omega-3 tilskudd, tran,  hver dag
Få i deg mindre omega-6 fettsyrer, det ødelegger den optimale fettsyrebalansen.
Omega 3- og omega 6-fettsyrer gir opphav til ulike signalstoffer, ofte med motsatt effekt. Derfor kan en ubalanse mellom disse fettsyrene føre til en dårligere helse.
Forskjellen på omega 3 og omega 6 er at omega 3 har en dobbeltbinding tre ledd fra enden av fettsyrekjeden, mens omega 6 har en dobbeltbinding seks ledd fra enden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar