10.06.2010

Tren styrke-bli bedre på sykkelen!

Fra forskning.no:

Bedre på sykkel med styrketrening

En kombinasjon av styrketrening og utholdenhetstrening fører til bedre resultater for syklister enn bare utholdenhetsøkter på sykkelen, viser ny doktorgradsstudie.– Styrketrening i tillegg til den tradisjonelle sykkeltreningen fører til bedre sykkelprestasjon, sannsynligvis gjennom bedret arbeidsøkonomi, sier Bent Rønnestad ved Norges idrettshøgskole.
Han har testet dette ut på en gruppe godt trente syklister.
Syklistene som gjennomførte styrketreningen oppnådde også større forbedringer i sykkelprestasjon i konkurransesesongen enn kontrollgruppen som bare gjennomførte utholdenhetstrening.
Utviklingen av maksimalt oksygenopptak ble heller ikke negativt påvirket av styrketreningen i konkurranseperioden.
Styrketrening sammen med vanlig utholdenhetstrening fører til økning i muskelstyrke og muskeltverrsnitt, som igjen gir større fremgang på sykkelen.

1 kommentar: