10.01.2011

Fet kropp krymper hjernen!


Overvekt er knyttet til økt risiko for type 2 diabetes, som også er kjent for å være assosiert med kognitiv svikt. Antonio Convit ved New York University School of Medicine ønsket derfor å se hvilken betydning fedme har på den fysiske strukturen i hjernen. Han brukte magnetisk resonans imaging til å sammenligne hjernen til 44 overvektige personer med 19 normalvektige slanke personer med lik alder og bakgrunn.

Han fant at overvektige personer hadde mer vann i amygdala - en del av hjernen som er involvert i spiseatferd. Han så også en mindre orbitofrontal corti i overvektige individer, som er viktig for impulskontroll og også involvert i spiseatferd. Det kan bety at det er mindre nevroner, eller at disse nevronene har krympet.
Eric Stice ved Oregon Research Institute mener at funnene styrker "slippery slope" teorien om fedme. "Hvis du overspiser ser det ut til å resultere i nevrale endringer som øker risikoen for fremtidig overspising”, sier han. Fedme er assosiert med et konstant lavt nivå av betennelse, noe som Convit mener er forklarer på endringen i hjernestørrelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar